Podmienky spracúvania osobných údajov

Chcem Vás týmto ubezpečiť, že firma Dalice,s.r.o. spĺňa všetky náležitosti novej európskej legislatívy. Ak ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa preto, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov platné od 25.5.2018).

 

Kto spravováva Vaše údaje?

Spoločnosť Dalice s r. o., Gercenova 6/B, 851 01 Bratislava, IČO: 50 654 314, DIČ: 2120414769 (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva Vami poskytnuté osobné údaje, v súlade s ustanoveniami Zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“). Prevádzkujem webovú stránku www.bionutrian.com a Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem, ako budú spracované, za akým účelom a na ako dlho.

 

Kontaktné údaje

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať mailom: collagen@bionutrian.com, alebo priamo z tejto webstránky v podstránke OBCHOD (cez kontaktný formulár), alebo písomne na adresu sídla spoločnosti: Dalice s r. o., Gercenova 6/B, 851 01 Bratislava, Slovensko.

 

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, to znamená, že:

Budem spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.

Splním si podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť pred začatím spracovania osobných údajov.

Umožním Vám a budem Vás podporovať v uplatňovaní a plnení si Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi sami zveríte, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail (resp. meno, priezvisko), nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy (napr. zaslanie informácií o produktoch, vypracovanie cenovej ponuky, atď).

Vedenie účtovníctva. Ak ste mojimi zákazníkmi, tak Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing – zasielanie informačných mailov. Vaše osobné údaje (e-mail, meno, poprípade telefónne číslo) môžem využívať za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení, alebo za účelom telefonovania Ak ste mojím zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, pretože predpokladám, že Vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Ak mojím zákazníkom nie ste, informačné maily zasielam len na základe Vášho súhlasu počas doby 5 rokov od jeho udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať odpoveďou na mail, z ktorého Vás oslovujem.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

V maximálnej možnej miere chránim osobné údaje pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich, ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržiavam všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

Pre zabezpečenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem poskytovať vo vlastnej réžii, využívam služby a aplikácie spracovateľov:

LinkedIn

Facebook

Google

Je možné, že sa pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie alebo spracovateľov. Sľubujem Vám však, že v takomto prípade pri výbere budem na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

 

Poskytovanie údajov mimo Európskej únii

Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude vykonávané na území EU.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte veľa práv. Ak budete chcieť niektoré z nich využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom mailu: collagen@bionutrian.com

 

Máte právo na informácie, ktoré sa napĺňa už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja Vám doložím do doby 10 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Ak sa u Vás niečo zmení alebo budete považovať svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávam Vaše nepresné údaje, prípadne ak sa domnievate, že vykonávam spracovávanie údajov nezákonne, ale nechcete ich všetky zmazať alebo ak by ste vzniesli námietku proti ich spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účely spracovania (napr. odhlásením sa z distribučného zoznamu obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

Právo na výmaz. Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). V takomto prípade vymažem všetky Vaše osobné údaje zo svojho systému a zo systémov všetkých ďalších spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 10 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady počas doby stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budem informovať mailom.

Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou žiadosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem rada, ak o takomto prípadnom podozrení budete informovať najprv mňa, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie okamžite napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení. Inšpiratívne emaily, články, produkty alebo služby Vám posielam, ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielam Vám ich len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich emailov odpoveďou na mail, že si neželáte zasielanie takýchto informácií.

Mlčanlivosť- dovoľujeme si Vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by mohlo ohroziť zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení zmluvných záväzkov so mnou. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

 


Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov. V prípade nejasností ma, prosím, kontaktujte mailom na collagen@bionutrian.com, prípadne písomne na adresu sídla spoločnosti Dalice s r. o., Gercenova 6/B, 851 01 Bratislava, Slovensko. Viac informácií vo footri stránky - Obchodné podmienky.

Zažite zmenu vďaka morskému kolagénu Bionutrian!

Doprajte Vašej pleti luxus, kostiam a kĺbom výživu!  

Dalice s.r.o. | Gercenova 6/B | 851 01 Bratislava, Slovenská republika

IČO:  50 65 43 14 

IČ DPH: SK 21 20 41 47 69

E mail: collagen@bionutrian.com

Web: www.bionutrian.com

Kontakt: +421 903 792 665

Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I, Oddiel: Sro, vložka č. 116560/B

 

Obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov